Ampas i famílies 3

Donem prioritat a la resolució ràpida i eficaç dels problemes, gestionem els llistats d’assistència, els informes trimestrals individuals dels alumnes i les entrevistes amb pares i si l’AMPA ho desitja gestionem els pagaments directament amb les famílies.