Ampas i famílies 4

També segons les necessitats de cada AMPA, proporcionem material promocional per difondre les classes entre l’alumnat i les famílies: pòsters, flyers, etc.