El nostre equip 1

Els professors de Happy English són joves responsables i dinàmics formats per Cambridge School i amb un certificat de nivell d’anglès alt. Per incorporar-se a l’equip, tots ells han de superar un procés de selecció inicial i demostrar que tenen un nivell mínim C1 del Marc Europeu Comú de Referència.