Núria Rof

Tracte amb les escoles i AMPA, gestió, servei i atenció al client (administració, màrqueting).

Selecció, formació i seguiment dels professors amb el suport de l’equip pedagògic de Cambridge School.